Missziónkról:

2014.12.10 13:38
 

A Szeretet Misszió
Az Élet kenyere a szeretet. 

"Aki szolgál, az kész az odaadásra, aki szeret, az odaadja magát, aki áldoz, magából ad a másiknak, és ezt a másik el tudja fogadni."

Nagy igazság … Mindenki el tudja fogadni, el tudja utasítani, ki tudja nevetni...

Többnyire valahogy úgy gondolunk egy lehetséges ilyen, vagy hasonló lehetőségre, hogy ha van éppen nálunk egy szendvics, vagy éppen a boltból indultunk hazafelé bevásárlókosárral kezünkben, megállunk egy tétova pillanatra. Talán azért tétova pillanatra, mert megdöbbentő lehet egy hajléktalan, vagy egy viseltes ruhájú, maszatos, éhes gyermek látványa. Szerencsénkre, ha nem éltünk át hasonló élethelyzetet, furcsán idegen a látvány.

Megdöbbentő, visszahúzódásra, hárításra hajlamosító, legrosszabb esetben valami ilyesmire is gondolhatunk: “ … Hm, biztos megvan az oka, hogy az utcán van. A semmiért nem kerülnek az emberek az utcára …”

De igen, a semmiért is odakerülhetnek. A semmi alatt érthetek egy tiszta életet is, de ez még nem elég ahhoz, hogy bárki ne kerülhessen hasonló helyzetb

Sokan nincsenek mélyebb információk birtokában a szociális háló perifériájára sodort, sodródott emberek életéről. Nem mindenki iszik, drogozik, árulja a testét, vagy az alvilági életben próbál meg érvényesülni. 
Az emberi számkivetettség palettája határtalan. Mindenki története más, és más. …

Teréz anya így gondolkodott: ~ … "Ha néha a szegényeink éhen halnak, az nem azért van, mert Isten nem gondoskodott róluk, hanem mert Ön és én nem adtunk, mert nem voltunk a szeretet eszköze Isten kezében, mert nem ismertük fel Őt, Krisztust, amikor eljött újból rongyos álruhában az elhagyatott emberben.

Mai világunk legnagyobb betegsége nem a lepra vagy a tuberkulózis, hanem sokkal inkább az az érzés, hogy senkinek sem kellünk, senki sem törődik velünk, és hogy mindenki által elhagyatottak vagyunk."

Mert aki igazán elhagyatott, magányos, nélkülözi a szeretetet, megbecsüli azt. Jobban vigyázza majd, mint világunkban valahol a legnagyobb gyémántot vigyázzák. 

Fonjuk a szeretet virágait egy csokorba együtt…. 

Az Úr kegyelmes támogatásának hálát mondva ez évtől folyamatosan tesszük, amit megtehetünk úgy az Internet segítségével, mint a fizikai életben.  A fellelhető, és feltalált helyszínek között a távolságok hatalmasak, de a szeretet nem ismer határokat. 

Annak idején Teréz anya hatalmas, megingathatatlan hittel elindult egy olyan úton, melyen kevesen járnak. Ez az út elvitte őt, s a misszió majdani nővéreit egy olyan környezetbe, ahová az emberek többsége nem szívesen menne...
Az emberek nagy hányada viszolyogva akarna hozzáérni, ha egyáltalán megtenné egy viseltes, rongyos öltözetű, ki tudja mióta nem tisztálkodó embertársához. Többnyire a kellemes illatokhoz, szép megjelenésű ember látványához vagyunk szokva. S ami nem ilyen, csak a távolságot gazdagítja… 

A Misszió a szeretet égisze alatt született, s szolgál. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, ha megajándékozhattunk felnőtteket, gyermekeket minden időben.

Azonban szomorúan tapasztaljuk, hogy van, aki  elutasítja a szeretetteljes közeledést (vallásos meggyőződés, tudatlansag, stb… ). Meggyőződésem, hogy  aki igy tesz, meg nem eleg éhes.

Segíteni számtalan formában lehet. Hiszen a  barátainkat is megkínáljuk, ha  mással nem, egy öleléssel ...

A Misszió létszáma:

Jelenleg három aktív fővel számolhatunk, s ismeretlenül mindazokkal, akikhez valamilyen módon eljutott hírünk, kérésünk, s élve a lehetőséggel, a maguk módján ők is támogatják missziós szolgálatunkat. 

A Szeretet Misszió önfinanszírozó kezdeményezés. 
Úgy tartják, hogy az idő pénz. Anyagi világunkban szinte mindennek pénzügyi vonzata van. A képeket mindennek ellenére jómagam készítem ("Fui, quod es, quod eris sum” A lelked kertje, garden monk) -
mindennemű ellenszolgáltatás nélkül.

Pénzbeni támogatásra semmilyen formában nem számítunk! A misszió tagjai (szolgáló testvérek) abból kínálnak, gazdálkodnak, amijük van.

A Misszióban közreműködők (szolgáló testvérek) egymásrautaltságban szolgálnak. Mit jelent ez?
- … Ha nincs kenyér, hiába van vaj, nem tudjuk a vajat mire kenni. Ha van kenyér, de vaj híján vagyunk, a kenyér üresen marad. Amink van, összefonjuk, mint egy virágfüzért … 

Tisztelettel kérjük, ha bárki együttérzését, rokonszenvét szeretné kifejezésre juttatni, a MISSZIÓNAK címezze. 

Isten Áldását  kerve szeretettel köszönjük! 

 Website: 
Szeretet Misszió:
 

"Fui, quod es, quod eris sum” A lelked ♥ kertje